Max 30 km – för barnens skull! 

För att fler skall ställa bilen och istället välja cykel måste också trafikmiljön vara trygg. Att sänka hastigheten i bostadsområdet kan då vara en jättebra sak för politiker att fatta beslut om!

 

Max 30 km i hela Majorna

I Göteborg kan man skriva medborgarförslag eller ”Göteborgsförslaget”. Om ett förslag får 200 röster måste politikerna i ansvarig nämnd ta upp förslaget. Vi skrev ett Göteborgsförslag om Max 30 km i hela Majorna och via Facebook mobiliserade och skapades möjligheter att ställa frågor och skriva under digitalt. Vi valde också att skriva debattinlägg för att ytterligare skapa fokus på förslaget.

Förslaget togs upp av Trafiknämnden – men röstades ner – trots trafiknämndens eget mål är sänkt hastighet i staden. …?? Men kanske tiden snart är mogen för ett nytt beslut?

 

Påverka och samverka

Ekologisk stadsdel Majorna och delprojektet Cykelstaden Majorna bjöd in politiker, ansvariga tjänstemän och hyresgäster att tillsammans vandra och cykla i Majorna. Samtidigt fördes protokoll på det som inte fungerade i trafiken. Under vandringarna kom deltagarna med förslag på förbättringar.

Utifrån detta gjorde vi och aktiva hyresgäster i arbetsgruppen ”Trafikgrupp Majorna” ett underlag och skickade till Trafikkontoret. Vi bjöd också in till frukostworkshop med berörda politiker, fastighetsägare och tjänstemän och presenterade vad majornaborna kommit fram till.

Att tänka på…

En del av dessa processer som involverar många olika beslutsfattare och har flera perspektiv tar ofta lång tid att få svar på och i form av konkret handling. Håll ut och bjud in tjänstemän och politiker för att få veta var de är i processen för återkoppling till alla som engagerat sig.

Och nu vet vi att ett av våra förslag, en förbättrad cykelbana i Majorna , är på gång. Så det går att påverka till det bättre!

Vill du veta mera om vad och hur vi gjorde kontakta oss på:

info@ekologiskstadsdelmajorna.se