En Ekologisk stadsdel Majorna växer fram

 Under många år har engagemanget för miljö och klimatfrågor varit stort i stadsdelen Majorna. Liksom intresset för stadsplanering och samhällsutveckling med ett större hållbarhetstänk.

Under Hyresgästföreningen och Familjebostäders boinflytandeprojekt Gröna gårdar kom samtalet inte bara handla om den egna rabatten på gården, utan också om de smältande isarna vid Antarktis, buller och avgaser i Sandarna och det ökande avfallsberget. Med mera. Fler och fler majbor ville veta mer för att kunna börja ställa om mot ett mer hållbart sätt att leva.

Hyresgästföreningen Västra Göteborg sökte år 2008 KLIMP-pengar och startade dialogprojektet Ekologisk stadsdel Majorna för att få fram vad det var majborna ville förändra. Tusentals kom till tals under tre år via enkäter, workshops, möten och samtal.

4 huvudspår växte fram som prioriterade områden

Mer och fler ekologiska stadsodlingar i Majorna
Bevara och utveckla lokal handel och mötesplatser
Återbruka och dela mera- minska på avfallet
Tryggare trafikmiljö med plats för fler cyklar och färre bilar

 Projektet avslutades i början av 2011 – men lokala initiativ som Megaloppis, Bi-kooperativet och Cykelköket lever vidare.

 2016 ratificerade Sverige klimatavtalet i Paris om radikalt minska de fossila utsläppen för att kunna möjliggöra att jordens uppvärmningen saktas ner och håller sig under 1,5 grader. Alla städer satte upp egna mål för att bli fossilfria 2030- så även Göteborgs stad.

Samma år med samma mål som staden startade boinflytandeprojektet Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 av Hyresgästföreningen Västra Göteborg, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon för att ta fram metoder, modeller och verksamheter för att möjliggöra ett omställningsarbete i vardagen och hemma i sin egna stadsdel

Ett projekt som skulle gå från ord till handling. Ett projekt som ville skapa en nyfikenhet och lust att bryta ohållbara konsumtionsbeteende, transporter och tankebanor.

Ett projekt som ville lyfta fram enkelheten i de första stegen mot en mer hållbar och grönare stadsdel.

För inte är det tråkigare att äta matsvinn på Folkkök för 40 kr i glada grannars sällskap än en pizza för 100 kr i ensamhet?

Eller låna leksaker på mysiga Leksaksbiblioteket istället för det stora leksaksvaruhuset?

Och när du väl smakat din egenodlade ekologiska tomat- blir det svårare att välja de där livsmedelsprodukterna som farit ett varv runt jorden innan de nådde din närmaste matvarubutik…

Under resans gång testades metoder som remake & redesign, frukostworkshops med medborgare och beslutsfattare, trafikvandring på cykel, ekologiska odlingar på och mellan gårdar samt verksamheter och projekt som Cykelstaden Majorna, Fixoteket Majorna, Leksaksbiblioteket, Folkkök, Solidariska kylskåp, Sommarens sista dagar samt en egen lokal valuta; Majoren.

Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 avslutades 2019 som projekt- men lever kvar i Majorna som en växande stadsdelsidentitet och letar nu nya former att utvecklas. Kanske med fokus på barnens ekologiska stadsdel. Eller som lokalbank eller socialt kooperativ med inriktning på ökad egenmakt och grönt entreprenörskap?

Låter det som något för dig att vara med att skapa? Hör av dig till

info@ekologiskstadsdelmajorna.se – så fortsätter vi arbetet för att skapa Majorna och Göteborg och kanske så småningom hela Sverige -som föregångare i lokalt klimatarbete!