Odla i stan 

Börja odla. Så kommer du igång.

Att odla är att mötas, över olika sorters gränser, och skapa trivsel och gemenskap. Samtidigt blir odlingsplatsen en mötesplats, en del av en mer levande och trygg stadsdel, till nytta och nöje för alla som bor här. Att äta grönsaker som du själv odlat ger maten en högre kvalité och kanske funderingar på hur vår livsmedelsproduktion egentligen går till…

 

På gården   

Börja med att starta en odlingsgrupp!

Om det finns en lokal hyresgästförening- ta kontakt och be om hjälp att anordna ett möte för de som är intresserade av odling. Annars hör av dig till närmaste Hyresgästföreningen i din stadsdel www.hyresgastforeningen.se eller ring, växel, 0771-443 443.

Kontakta fastighetsägaren om var det är lämpligt att odla. Kanske får ni också hjälp med pallkragar och jord.  I odlingsgruppen sätter ni upp gemensamma regler om hur många ni ska vara, ekonomiska förutsättningar och vem som ansvarar för vad, exempelvis bevattning på sommaren och väntelista för odlingsplats. Ni kommer säkert att få frågor om det finns plats för fler när grannarna ser att det grönskar i pallkragarna.

 

Mellan gårdarna

När ni har bildat odlingsgruppen och kanske fått besked av fastighetsägaren att det inte går att odla på gården- ge inte upp! Kanske finns det grönyta mellan gårdarna där det är möjligt att ha pallkragar? I Majorna har Hyresgästföreningen skrivit skötselavtal med Park- och Naturförvaltningen. Hyresgästföreningen står för avtalet och odlarföreningarna odlar, klipper gräs, håller snyggt och skapar trivsel. Kontakta ansvarig förvaltare av marken och undersök om det är möjligt att skriva skötselavtal mellan odlarföreningen / Hyresgästföreningen och förvaltare. Tråkiga områden kan odlas och bli mysiga mötesplatser!

GRÖNT TIPS Grow Gothenburg!!
Bor du i Göteborg? Då kan du använda dig av Grow Gothenburgs odlingssajt som kopplar ihop intresserade odlare med odlingsmark och vice versa. www.growgbg.com

Vad du behöver för att starta

När platsen är klar och gruppen organiserad- dags att sätta händerna i jorden!

Ekologisk stadsdel Majorna köper pallkragar och jord av en lokal tillverkare, Kompostbutiken, då deras pallkragar är av tåligt sibiriskt lärkträd. Det finns billiga pallkragar men de håller inte lika länge. Jord behövs naturligtvis– tänk även här på att skaffa bra jord samt helst ekologiska fröer/plantor och redskap. Hör med fastighetsägaren om ni kan få en plats för trädgårdsredskapen. Eller köp en låsbar låda.

Och så är det ju detta med vatten… finns möjlighet till vattenslang där ni bor eller köp in vattentunnor och hoppas på regn!

En liten jordskola

När man odlar ekologiskt gödslar man jorden och inte växterna. Den viktigaste principen är att stimulera och bevara mikrolivet i jorden. Man använder sig därför av organiska gödselmedel som stimulerar tillväxten av bakterier och smådjur i jorden. I jorden finns ett myller av små och större organismer som samspelar med växternas rötter, omsätter organiskt material, stabiliserar jordstrukturen och bidrar till att frigöra växtnäring från mineralpartiklarna. Ju fler mikroorganismer och smådjur, desto snabbare bryts organiska gödselmedel ner och blir tillgängliga för växterna. En välskött trädgårdsjord kan innehålla 1 miljard nyttiga svampar och bakterier per liter

Bördig jord har en porös struktur och är näringsrik. För att få en bördig jord är jordstrukturen avgörande och ofta besvärligare att skapa än att tillföra näring. Strukturen visar hur jorden är sammansatt. Partiklar av olika storlekar ger jorden olika egenskaper. Humus/mull är ett universalmedel som förbättrar alla jordar. Allt organiskt avfall förvandlas så småningom till humus. Genom att tillföra humus förbättras strukturen på jorden som blir porös och vattenhållande. Näring som finns bundet i mullen frigörs under hela säsongen (nästan allt kväve i jorden finns i mullen). En mullrik jord blir också varmare. Det gäller att etappvis tillföra så mycket organiskt material (mull, humus) som möjligt.

Organiskt material kan tillföres genom t.ex kompost, stallgödsel, gräsklipp och löv. Genom att täcka bar jord under odlingssäsongen med ett växttäcke av växtrester eller gräsklipp tillförs näring samtidigt som livet i jorden stimuleras och fukten bevaras. På hösten kan jorden täckas med t.ex löv eller halm.

Växter har olika behov av näring. Det är viktigt att tänka både om man gödslar en redan odlad jord eller om man köper ny jord.  Jord man köper hos handelsträdgårdar, stormarknader och jordleverantörer skiljer sig mycket åt i kvalité och sammansättning. Det är därför viktigt att ta reda på ditt behov, vad ska jorden användas till, vad den består av, näringsinnehåll etc. Generellt kan man säga att ju spädare växt, frö eller stickling, – desto försiktigare skall man vara med att gödslingen. Köper man jord i säck så anges koncentrationen av näring som ledningstal och bör ligga runt 1 för de känsligaste växterna och upp till 3-4 för de näringsälskande. För mycket näring gör att rötterna skadas. Det är växtens behov av näring som avgör om det är lämpligt att tex använda såjord och planteringsjord. När man sår eller tar sticklingar så kan för mycket näring skada de späda rötterna som växter ut. Till det passar därför såjord som är näringsfattig och luftig. Planteringsjord innehåller den näring plantan behöver för att växa.

Tips för nybörjare är att odla sallat, chili och basilika.

Lycka till och glöm inte att vattna dina grödor när de väl är i jord.

Kunskap är inte så dumt ha!

Ekologisk stadsdel Majorna erbjöd studiecirkel på 3 träffar om ekologisk odling via ett studieförbund utifrån deltagarnas behov och frågor. Studiecirklarna äger för det mesta rum ute på odlingen, där praktik varvas med teori. Kostnaden har delats mellan Hyresgästföreningen och studieförbundet och varit gratis för deltagarna.

Kontakta din hyresgästförening om de kan bistå med ekonomiskt stöd. Eller starta en cirkel där ni lär er tillsammans. Studieförbunden kan hjälpa er att komma igång.

 

Temaföreläsningar

Odlargruppen och/eller lokala hyresgästföreningen kan via studieförbund anordna kulturarrangemang och få ekonomiskt stöd för föreläsningar om odling och annat som hör det gröna livet till som hur minska matsvinn, syra grönsaker, hitta vilda ätbara växter, bokashi och mycket mera.