Handla där du bor

Skapa en lokal valuta

Alla vill vi ha trygga stadsdelar med livliga torg och mötesplatser där vi bor.

Det bästa sättet är då att handla där du bor. Inte på nätet eller stormarknaden. Ibland kanske du tycker det är för dyrt i den lokala butiken. Eller att utbudet är för litet. Det har blivit ekonomiskt tufft för många småskaliga butiker att klara sig i konkurrensen med de stora affärskedjorna och stormarknaden- som du kanske måste ha bil för att nå….

En ond cirkel, kan tyckas. Vad kan man då göra för mer levande torg och om man vill äta mat som inte transporterats runt hela jordklotet innan det kommer på din tallrik?

Skapa en komplementär lokal valuta!

Med en lokal valuta kan du stötta lokal handel, utbud som är ekologiskt och närproducerat – och skapa arbetstillfällen i området du bor.

Jag började handla med Majoren för jag ville bidra till att de lokala handlarna finns kvar där jag bor…

En typisk lokal konsument

Förnamn Efternamn

Vad är en lokal valuta och får man verkligen trycka egna pengar?

 

Det är lagligt att använda sig av komplementär lokal valuta- så länge en redovisar momsen i svenska kronor.

 • Skapa en avsändare för den lokala valutan- en förening eller dylikt.
 • Ta kontakt med lokalt närings- och föreningsliv för ta reda på intresset.
 • Bestäm giltighetsperiod och avgränsa både geografiskt och användningsområde.
 • Skapa den lokala valutan- namnge den, formge den och bestäm antal valörer.
 • Om det ska tryckas kontanter, kontakta ett specialiserat tryckeri och gör beställningen i god tid.
 • Skatteverket vill att momsen ska redovisas i svenska kronor.
 • Ofta är det lättare att arbeta med små butiker än stora kedjor.
 • Kontakta de lokala aktörerna med ett personligt möte. Mail är ingen bra kommunikationskanal för uppstart av det här slaget. Gå till deras butik.
 • Formulera gärna en informativ text om syftet med den lokala valutan.
 • Involvera lokalsamhället och bjud in till att designa och namnge den lokala valutan.
 • Bjuda in till kunskapsträffar om den lokala valutan – folkbilda och lär tillsammans.
 • Gå med i gruppen Nätverket för lokal valuta Göteborg
 • Arrangera ett växlingskontor med bestämda tider då allmänheten kan växla till sig lokal valuta.
 • Knyt gärna valutan till ett specifikt område/syfte.
 • Lansera den sedan med ett festligt arrangemang där gager och betalning sker med lokal valuta.
 • Ta kontakt med ett studieförbund.
 • Informera allmänhet och näringsliv om hur, när och var växlandet sker.
 • Fundera över växelkurs. Till exempel 100 lokal valuta = 100 svenska kronor.
 • Ska valutan ha en guldmyntfot och i så fall, hur ska den utformas?
 • Det underlättar om ni skaffar ett swishnummer för växlingen.
 • Kontakta media för att uppmärksamma varje utåtriktad del i arbetet.
 • Ha kul!

Ekologisk stadsdel Majorna testade den komplementära lokal valuta; Majoren 100 kr var 100 majorer.

Pengarna trycktes av ett sedeltryckeri i Nottingham med vattenstämpel och allt.

Vi presenterade den med en festival med lokal kultur och handel. Och startade ett samtal om vad är pengar egentligen värda? Och vad betyder ekonomisk hållbarhet för dig, staden och planeten?

Vill du veta mera om lokal valuta och vad som gäller – läs vidare på

http://goteborgsvaluta.se/
och
http://goteborgsvaluta.se/varfor-en-komplementar-valuta/

För mer information; info@ekologiskstadsdelmajorna.se